Kancelaria oferuje kompleksową pomoc w zakresie prawa cywilnego. Zapewniamy rzetelną obsługę od momentu zawarcia umowy, aż do zakończenia czasu jej trwania. Nasza pomoc obejmuje doradztwo na etapie przedsądowym i poszukiwanie optymalnego rozwiązania dla każdego Klienta, prowadzenie postępowania sądowego (reprezentowanie przed sądem Klientów występujących zarówno w roli pozwanych, jak i powodów, wnioskodawców, uczestników, itp.), pomoc po zakończeniu postępowania sądowego. Przygotowujemy  opinie prawne, dokumenty. Zakres usług prawnych naszej Kancelarii obejmuje postępowania dotyczące:

 • zasiedzenie
 • sprawy dotyczące zawierania, wykonywania i rozwiązywania umów cywilno-prawnych
 • spory z zakresu umów cywilno-prawnych oraz z tytułu niewykonanych lub niewłaściwie wykonanych zobowiązań
 • eksmisja
 • zniesienie współwłasności
 • odwołanie darowizny
 • związanych ze stosunkami własnościowymi
 • przygotowanie i analizę umów
 • prowadzenie negocjacji i rozmów ugodowych
 • tworzenie regulaminów i statutów,
 • dochodzenie należności (windykacja),
 • reprezentowanie w sądzie, a także przed organami administracji publicznej
 • prowadzenie spraw dotyczących prawa budowlanego i nieruchomości
 • doradztwo prawne z zakresu prawa cywilnego.