Mediacja jest jednym z dobrowolnych sposobów rozwiązywania konfliktów. Strony decydują się podjąć próbę mediacji, gdy ich celem jest nie tylko uzyskanie korzystnego dla siebie rozstrzygnięcia, lecz przede wszystkim wyjaśnienie spornych kwestii i nawiązanie porozumienia. Podkreślić należy, że przystąpienie do mediacji nie wiąże się z obowiązkiem zawarcia ugody. Nie przekreśla ono również prawa strony do dochodzenia swoich praw przed sądem. Wszczęcie mediacji przerywa bieg przedawnienia.

Przedmiotem mediacji mogą być na przykład sprawy o zapłatę, zniesienie współwłasności,  rozwiązanie lub niewykonanie umowy, podział majątku dorobkowego, dział spadku oraz sprawy rodzinne (o rozwód, separację, ustalenie kontaktów z dzieckiem, alimenty).

Adwokat, mający doświadczenie w prowadzeniu mediacji , może pomóc w wypracowaniu satysfakcjonującego rozwiązania. Skuteczność tej strategii potwierdzają statystyki – strony osiągają zadowalające porozumienie w 70-80% przypadków.

Jeśli potrzebują Państwo dobrego adwokata i profesjonalnej porady prawnej, zapraszamy do współpracy z naszą Kancelarią – Umów się telefonicznie na spotkanie w biurze przy ul. Kościuszki 6 lokal. 2  (tuż obok Sądu Rejonowego w Piasecznie).