Kancelaria specjalizuje się w materii związanej z prawem pracy, w szczególności w następujących sprawach:

  • ustalenie istnienia stosunku pracy
  • przywrócenie do pracy
  • uznanie wypowiedzenia umowy za bezskuteczne
  • ekwiwalent za niewykorzystany urlop,
  • wydanie i sprostowanie świadectwa pracy
  • wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy,
  • odwołanie pracownika z urlopu,
  • ochrona wynikająca z macierzyństwa i rodzicielstwa,
  • odwołanie do sądu od wypowiedzenia o pracę,

sporządzanie oraz opiniowanie zarządzeń, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania