Kancelaria specjalizuje się w materii związanej z ustaleniem następstwa prawnego zmarłych spadkodawców. Zapewniamy kompleksową obsługę prawną umożliwiającą przygotowanie optymalnej sukcesji spadkowej za życia spadkodawców i doradzamy sukcesorom spadkowym wybór najlepszych i indywidualnie dostosowanych do potrzeb klientów instrumentów ochrony prawnej po śmierci spadkodawców.

Podstawą naszej pracy jest gruntowna analiza sytuacji faktycznej i prawnej naszych Mocodawców realizowana poprzez bezpośredni kontakt z Klientami oraz opiniowanie dokumentacji procesowej i poza procesowej. W naszej ocenie tylko poprawna diagnoza badanej problematyki spadkowej umożliwia ustalenie możliwie najlepszej strategii działania dla naszych Klientów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów od wielu lat realizujemy pełną obsługę wszelkich sądowych i pozasądowych postępowań spadkowych, obejmujących m.in.

  • dział spadku
  • stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy albo testamentu,
  • sporządzenie testamentu
  • zachowek
  • uchylenie aktu poświadczenia dziedziczenia,
  • uchylenia albo zmiana postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku,
  • uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku,
  • odpowiedzialność za długi spadkowe
  • zrzeczenie się spadku